Ανακοινώσεις

2019-2020


Ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς/κηδεμόνες

Κανονισμός του σχολείου

Το ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς/κηδεμόνες μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον  κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μπορείτε να δείτε εδώ.Λειτουργία κυλικείου –Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση του κυλικείου στο σχολείο άλλαξε. Μέχρι να λειτουργήσει το κυλικείο με νέα διεύθυνση θα πρέπει οι μαθητές και οι μαθήτριες να φέρνουν μαζί τους νερό και κολατσιό. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Α΄ Τάξης ότι πρέπει να φέρουν στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από γιατρό μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και να το παραδώσουν 

στην Γυμνάστρια κ. Λαζανά.2018-2019

Εμβολιαστικά κέντρα και δομές χορήγησης Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητών (ΑΔΥΜ)

Προς τους γονείς/κηδεμόνες


Εδώ μπορείτε να δείτε 

τα εμβολιαστικά κέντρα και τις δομές χορήγησης Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) που βρίσκονται στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όπου μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για εμβολιασμό των παιδιών τους ή για χορήγηση ΑΔΥΜ. Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται:

διευθύνσεις, ημέρες και ώρες λειτουργίας καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.Comments