Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017-18

ATS 2020 κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα

Στις 2 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, στον χώρο του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου έγινε το τελικό συνέδριο για το εκπαιδευτικό- ερευνητικό έργο ATS2020 -κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 200 εμπλεκόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολικών μονάδων, επιβλέποντες, ερευνητές, υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Στις συνεδριάσεις πήραν το λόγο εξέχοντες ερευνητές στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων. Έμφαση δόθηκε στην ψηφιακή μάθηση και στην χρήση των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων –e-portfolio- στην εκπαίδευση.

Στο συνέδριο επίσης παρουσιάστηκε η εμπειρία της εφαρμογής του ATS2020  εκπαιδευτικού μοντέλου   στις πιλοτικές χώρες και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετείχε στο συνέδριο με την παρουσίαση της εφαρμογής του ATS2020  εκπαιδευτικού μοντέλου στο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017. Το σχολείο εκπροσώπησε η φιλόλογος κ. Τεντόμα.

 Η παρουσίαση (poster)  της εφαρμογής του ATS2020 στο σχολείο μας 
 
Από τον συνεδριακό χώρο στο Φλαμανδικό κοινοβούλιο


Οι εκπρόσωποι της ελληνικής συμμετοχής  στο συνέδριο H Dr. Helen Barrett ειδική στο e-portfolio
 
Από την παρουσίαση της Dr. Helen Barrett
Βασικός στόχος του  e-portfolio
"ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ"

Από τον συνεδριακό χώρο στο Φλαμανδικό κοινοβούλιο

Erasmus + Μηχανικοί για το Μέλλον- Engineer for the future-Engine 4F

Τρεις μαθήτριες και ένας μαθητής  του σχολείου μας -η Ελευθερία Αναστοπούλου, η Ιωάννα Σταυροπούλου , η Βασιλική Τσαγκαράκη και  ο Ορφέας Χαραλαμπίδης- υπό την επίβλεψη του κ. Μήτραινα, υποδιευθυντή του σχολείου και καθηγητή Πληροφορικής συμμετείχαν τη σχολική χρονιά 2016 -17 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus στον μαθητικό διαγωνισμό  με τίτλο «Μηχανικοί για το Μέλλον - Engineer for the future-Engine 4F». Το project με τίτλο «Κατασκευή ρομποτικού οχήματος με αισθητήρες για μελέτη των χαρακτηριστικών της κίνησης με βιντεοανάλυση» στο οποίο συμμετείχαν συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και θα παρουσιαστεί στην τελική εκδήλωση του έργου «Engine 4F» η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7-8 Ιουνίου 2018 στο  Aveiro της Πορτογαλίας όπου θα συμμετάσχουν οι νικήτριες ομάδες projects των υπόλοιπων χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.


Erasmus KA1«Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης»

Για τα σχολεία που συμμετέχουν  στο πρόγραμμα Erasmus KA1 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, διοργάνωσε  στην Αθήνα, στο Royal Olympic Hotel, την Παρασκευή  29 Σεπτεμβρίου 2017 , τεχνική ημερίδα σχετικά με  τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων της Βασικής Δράσης 1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης».  Στην διοργάνωση πήρε μέρος  η υπεύθυνη των προγραμμάτων  Erasmus  του σχολείου μας,  κ. M.  Βλάμη.

 
 

Comments