Εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες 2018-19

Erasmus+ ΚΑ201 με τίτλο: «Integration of Museums into School Education»

Το 3ο  Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετέχει ως συνεργαζόμενο σχολείο, σε διετές Ευρωπαϊκό Πρόγράμμα Erasmus+ ΚΑ201. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρήση του μουσείου ως παιδαγωγική προσέγγιση και στην υλοποίηση   καινοτόμων δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν κίνητρο για την αναγνώριση της αξίας των εκθεμάτων των μουσείων ως σημαντικών και ταυτόχρονα εναλλακτικών πηγών εκμάθησης  για τους μαθητές του Γυμνασίου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης γυμνάσια από Τουρκία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Σλοβενία.

Από κάθε σχολείο παίρνουν μέρος 3 εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναπτύξουν δύο διεπιστημονικά σχέδια μαθημάτων ανά ειδικότητα (Εικαστικά, Ιστορία, Γεωγραφία).  

Από το σχολείο μας συμμετέχουν η  Διευθύντρια, κ. Παπαθεοδώρου Καλ. (εικαστικά), η κ. Βλάμη Μ. (Ιστορία) και ο κ. Θεοδοσίου Γ. (Γεωγραφία). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

ΠερισσότεραΠρακτική άσκηση φοιτητών

Στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας στο πλαίσιο του Προγράμματος   «Πρακτική άσκηση φοιτητών» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΕΚΠΑ) φοιτήτρια του Η΄εξαμήνου του παραπάνω τμήματος πραγματοποιεί στο σχολείο μας την πρακτική της άσκηση.

Comments