Εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες 2018-19

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας στο πλαίσιο του Προγράμματος   «Πρακτική άσκηση φοιτητών» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΕΚΠΑ) φοιτήτρια του Η΄εξαμήνου του παραπάνω τμήματος πραγματοποιεί στο σχολείο μας την πρακτική της άσκηση.

Comments