Εργασίες

Η σελίδα είναι υπό κατασκευήν


Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία διημερίδα με τίτλο «Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η διημερίδα  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου 2015. (Περισσότερα εδώ)

Στη διημερίδα συμμετείχαν  και φιλόλογοι του σχολείου μας που  παρουσίασαν σενάρια τα οποία  συνέγραψαν και εφάρμοσαν στο σχολείο μας.

Πληροφορίες και υλικό θα βρείτε στον δικτυακό τόπο http://www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences.
Άρχισε την Πιλοτική λειτουργία του η ιστοσελίδα  «Πρωτέας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

To έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2012, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΚΕΓ, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Συμμετέχουν σε αυτό 76 ενεργοί εκπαιδευτικοί (26 της πρωτοβάθμιας και 50 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2015 και έχουν ετοιμαστεί συνολικά 718 εκπαιδευτικά σενάρια (278 για τα δημοτικά και 440 για το γυμνάσιο και το λύκειο).

Στο έργο συμμετέχουν και φιλόλογοι του σχολείου μας για τα μαθήματα της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Τι έγραψε για το έργο το ΒΗΜΑ της Κυριακής 31-8-2014 εδώΣυγγραφή και εφαρμογή πρωτότυπων  εκπαιδευτικών σεναρίων στη Λογοτεχνία και τη  Νεοελληνική Γλώσσα βασισμένων σε Νέες Τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της πράξης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση»
MIS 296579 (κωδ. 5.175), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)-ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους συγγράφονται και εφαρμόζονται στο σχολείο μας από  φιλολόγους του σχολείου μας πρωτότυπα σενάρια με παραγωγή εργασιών από τους μαθητές και τις μαθήτριες  στα μαθήματα  της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.


Εμπλεκόμενες φιλόλογοι οι κ.κ Τολυμένου, Τεντόμα στο μάθημα της Λογοτεχνίας και η κ. Μητσώνη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.


Σχολική χρονιά 2013-14


Μάθημα Λογοτεχνίας


Μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας
Σχολική χρονιά 2012-13

Μάθημα Λογοτεχνίας

Στο πλαίσιο της πράξης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS 296579 (κωδ. 5.175), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)-ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους ασχοληθήκαμε στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο τμήμα Γ΄4 του σχολείου μας στην ενότητα Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα με τη διερεύνηση της στάσης του καλλιτέχνη απέναντι στην τέχνη του: πώς, δηλαδή, αντιλαμβάνεται την καλλιτεχνική δημιουργία και πώς αυτά που νιώθει και σκέφτεται αποτυπώνονται σε αυτήν.

 Ακούσαμε στην τάξη τραγούδια, σχηματίσαμε ομάδες, δουλέψαμε με τα τραγούδια και επεξεργαστήκαμε ερωτήσεις σε φύλλα εργασίας. Παρουσιάσαμε τις εργασίες και παίξαμε τραγούδια. 2 ομάδες έφτιαξαν τραγούδια δικά τους (το τραγούδι "Γκόγια"  σε στίχους Σπύρου Αντωνίου από το Γ΄4  και μουσική -ερμηνεία Κώστα Αβραμίδη από το Γ΄1 ,  μπορείτε να ακούσετε εδώ), μία ομάδα έγραψε ένα ποίημα. Αξιολογήσαμε και αξιολογηθήκαμε. Στο τέλος πήραμε συνέντευξη από έναν λογοτέχνη, τον κ. Γεράσιμο Δενδρινό, ο οποίος ήρθε στο σχολείο και μας μίλησε για την τέχνη του.  Καταγράψαμε τη δραστηριότητά μας σε video. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

 Από τη δραστηριότητα στην τάξη
Υποσελίδες (1): Εικαστικά
Comments