Το Σχολείο και οι ΤΠΕ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 
Το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης  έχοντας υλοποιήσει έως τώρα :

·         Έξι (6)  προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Α’ επίπεδο) την περίοδο 2003-2008.

·         Ένα (1) πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – “ΗΡΩΝ” την περίοδο 2005-2006.

·         Ένα (1) πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (2008).

·    Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70 Β’ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (2010-2011 και 2012-2013).

 • υλοποιήθηκε πρόγραμμα  επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη για εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 ( 2013-2014 και 2014 - 2015).
 • Τη σχολική χρονιά 2016-17  υλοποιήθηκε  το νέο  πρόγραμμα  επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  Επιπέδου Β΄1.
 • Τη σχολική χρονιά 2017-18  υλοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  Επιπέδου Β΄1 για τη συστάδα Β1. 4 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και για τη  συστάδα Β1. 2 (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία).
 • Τη σχολική χρονιά 2019-20  υλοποιήθηκε  το   πρόγραμμα  επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  Επιπέδου Β΄2 για τη συστάδα Β1. 4 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και για τη  συστάδα Β1. 2 (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία).
 B1 2016-17Από τις αίθουσες διδασκαλίας με τους διαδραστικούς πίνακες
  Από το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 


 •  Επίσης το Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας  υλοποίησε   πρόγραμμα  επιμόρφωσης «πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012.      
   Από το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα διαδραστικά συστήματα
   


ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ATS2020
Ενίσχυση κομβικών δεξιοτήτων

Από τη σχολική χρονιά (2016-2017) το σχολείο μας  συμμετέχει στο έργο ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης (Erasmus+ Programme 2014-2020, Key Action 3: Support for policy reform) με τίτλο ‘Assessment of Transversal Skills 2020’ (ATS2020). Το έργο  παρουσιάζει μία καινοτόμο, πειραματική προσέγγιση σε θέματα που ενδιαφέρουν την πολιτική της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 17 εταίρους από 11 Ευρωπαϊκές χώρες και προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης προκειμένου να ενισχύσει τους μαθητές με απαραίτητες, κομβικές ικανότητες στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού, μέσα από την εμβάθυνση σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη και εκτίμηση των ικανοτήτων αυτών.


 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Τη σχολική χρονιά 2016-17 επιμορφώθηκαν 3 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας στη Φινλανδία με θέμα

Αξιοποίηση των Τάμπλετ στην εκπαίδευση και

άλλοι 3 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας με θέμα Καλές πρακτικές στη Φινλανδική εκπαίδευση.Σύνδεση με Σύνεση

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της Πληροφορικής διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) στο πλαίσιο της δράσης «Σύνδεση με Σύνεση» που υλοποιείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Θέμα της δράσης είναι η ορθή, υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του Διαδικτύου.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 – Απριλίου 2016, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://meeting.sch.gr).


Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία διημερίδα με τίτλο «Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η διημερίδα  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου 2015. (Περισσότερα εδώ)

Στη διημερίδα συμμετείχαν  και φιλόλογοι του σχολείου μας που  παρουσίασαν σενάρια τα οποία  συνέγραψαν και εφάρμοσαν στο σχολείο μας.

Πληροφορίες και υλικό θα βρείτε στον δικτυακό τόπο http://www.greeklanguage.gr/digital_school_conferences.
«Ψηφιακάμέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων»

Η φιλόλογος του σχολείου μας κ. Τεντόμα πήρε μέρος στη διημερίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο

«Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων»

Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών και νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 8 και 9 Μαΐου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Στα πλαίσια της Πράξης 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» (ΕΣΠΑ 2007-2013)  παρουσίασε και σχολίασε στο εργαστήρι φιλολόγων -9 Μαΐου 2015- (νεοελληνική λογοτεχνία) για το Γυμνάσιο την εφαρμογή που έκανε στο σενάριο της εκπαιδευτικού φιλολόγου Αλεξάνδρας Γερακίνη «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίασε και το δικό της σενάριο «Ψηλαφώντας τον αφηγητή» και σχολίασε τη δική της εφαρμογή αυτού του σεναρίου. Τα παραπάνω σενάρια εφαρμόστηκαν στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15.

 

 ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Το σχολείο μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στην ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Την βδομάδα 8-12/12/2014 κάθε τμήμα στην ώρα της Πληροφορικής θα γράψει κώδικα και οι εκπαιδευτικοί θα ανοίξουν συζήτηση περί προγραμματισμού. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://hourofcode.com/gr για ενημέρωση και εκπαιδευτικό προγραμματισμό στην κατηγορία Μαθητές  (επιλογή Δοκιμάστε το).
Άρχισε την Πιλοτική λειτουργία του η ιστοσελίδα  «Πρωτέας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

To έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2012, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΚΕΓ, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Συμμετέχουν σε αυτό 76 ενεργοί εκπαιδευτικοί (26 της πρωτοβάθμιας και 50 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2015 και έχουν ετοιμαστεί συνολικά 718 εκπαιδευτικά σενάρια (278 για τα δημοτικά και 440 για το γυμνάσιο και το λύκειο).

Στο έργο συμμετέχουν και φιλόλογοι του σχολείου μας για τα μαθήματα της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Τι έγραψε για το έργο το ΒΗΜΑ της Κυριακής 31-8-2014 εδώΗμέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014)

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014, θα εορταστεί για ενδέκατη φορά η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Το σχολείο μας συμμετέχει ως πολλαπλασιαστής της ημέρας αυτής, μεταδίδοντας το φετινό σύνθημά της:  «Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!».

Ήδη συμμετέχει στην ειδική δημιουργική δράση «ποίηση για την ασφάλεια του διαδικτύου» με δύο ποιήματα  που προκρίθηκαν (σύμφωνα με την δράση).

Τα ποιήματα που απεστάλησαν, έπειτα από απόφαση της επιτροπής που συγκροτήθηκε, είναι των μαθητριών Βολακάκη Σοφίας της Γ τάξης και Λουκίδου Χρυσούλας της Α τάξης.

Για τα ποιήματα αυτά θα δημιουργηθεί  «Ποιητική συλλογή για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου»  και η οποία θα δημοσιευτεί στον ιστοχώρο  http://www.saferinternet.gr/sid/ και θα αναρτηθούν έντυπα στο φουαγιέ της κεντρικής εκδήλωσης στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δημόκριτου, στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 

Οι υπόλοιπες συμμετοχές ήταν των μαθητριών Λυράκου Μαίρης της Γ τάξης και Πιτσάκη-Μαχαίρα της Α τάξης.  


Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο     http://www.saferinternet.gr .


Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής «Ώρα Κώδικα»

Στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο ως Εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής θα υλοποιηθεί φέτος η «Ώρα Κώδικα» από 9 έως 15 Δεκεμβρίου 2013 από το Code.org.


Επιμορφωτική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 6-8μ.μ έγινε στο σχολείο μας (περιφέρεια του Πειραιά) επιμορφωτική ημερίδα για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση.

Περισσότερα

     

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Στα πλαίσια του 7ου Πανελλήνιου συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ  στις 21 - 23 Ιουνίου 2013, στη Σύρο με θέμα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

οι φιλόλογοι του σχολείου μας κ.κ  Μητσώνη Φωτεινή και  Τολυμένου Μαρία και ο πληροφορικός  κ. Καραμπίνης Τάσος του 4ου Γυμνασίου Κερατσινίου παρουσίασαν την εισήγηση με τίτλο "Δυνατότητες αξιοποίησης του Moodle και web2 εργαλείων στη διδασκαλία του ποιήματος του Μιχάλη Γκανά «Στα Καμένα», μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα σε δυο σχολικές μονάδες στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας."

Η εισήγηση στηρίχθηκε στην εργασία που εκπόνησαν τη σχολική χρονιά 2010-2011 το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας με το 4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου.

      • Συμμετοχή του Πειραματικού Γυμνασίου Νίκαιας σε Ευρωπαϊκή Έρευνα Σχολείων : ΤΠΕ και εκπαίδευση(ESSIE). Περισσότερα
 •   Το Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας συνεργάζεται από το 2011 με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

       στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση»   
Comments